Nie ponosimy odpowiedzialności za źle przygotowane pliki oraz za błędy wynikające z niedoskonałości oprogramowania w których tworzone są te pliki!
 
Zamówienie złożone mailem najlepiej potwierdzić telefonicznie.
W zamówieniu należy podać nazwę firmy, adres i numer telefonu zamawiającego.