PRZYGOTOWANIE NAKLEJEK DO DRUKU Z WYCINANIEM KSZTAŁTU

Prawidłowo przygotowany plik do wydruku naklejek powinien oprócz grafiki posiadać obrys, który jest jednocześnie linią cięcia. Z uwagi na to pliki do druku prosimy przygotować jako CDR do wersji X5 (tylko po zamianie czcionek na krzywe).

Istnieje możliwość wycinania skomplikowanych kształtów, ale krzywa wyznaczająca linię cięcia powinna mieć zminimalizowaną liczbę punktów kontrolnych do niezbędnych dla zachowania kształtu. Pmiętać należy aby utworzyć tylko jedną linię cięcia!


Przygotowanie pliku do druku z wycięciem

Grafika powinna wystawać 1 mm poza linię cięcia jak na powyższym rysunku (nie dotyczy gdy tło jest białe). Pozwala to uniknąć sytuacji, w której na krawędziach wyciętego kształtu widoczna będzie biała obwódka. Ścieżka wyznaczająca linię cięcia musi być zamknięta, a jej kolor powinien mieć wartość C-0, M-91, Y-0, K-0. Pozwala to odróżnić ją od innych obiektów w przypadku skomplikowanej grafiki.

Aby ułatwić Państwu przygotowanie pliku z linią do cięcia przygotowaliśmy plik ze ścieżką, której właściwości można skopiować (grubość, kolor, nazwę koloru) w celu utworzenia prawidłowej ścieżki do wycinania kształtu naklejki (od wersji Corel X3). Przed wszystkim linia cięcia (kontur) musi mieć nazwę "CutContour"


Aby ściągnąć plik wystarczy kliknąć na ten link