PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO

Pliki preferowane: TIF, PSD, JPG - gwarantują 100% pewność, że to co widzimy to się wydrukuje.
- Pliki rastrowe muszą być spłaszczone (nie mogą zawierać warstw, ścieżek ani alfa kanałów). Pliki zapisywać jako CMYK(8 bitowe) bez osadzania profilu kolorystycznego.

Pliki akceptowalne: CDR, EPS, PDF - nie gwarantują 100% pewności, że to co widzimy to się wydrukuje z racji różnorodności wersji programów tworzących te pliki.
- Pliki w formacie Corel Draw CDR zalecamy zapisywać do wersji X5. Należy pamiętać o zamianie fontów i symboli na krzywe.
- PDF-y wielostronicowe przygotować jako oddzielne pliki dla każdej strony.
- Pamiętać aby przy tworzeniu w/w plików używać palety CMYK.

Inne pliki (warunkowo):
- Pliki utworzone w programach niegraficznych Word, PowerPoint, Open Office itp., możemy przyjąć warunkowo bez odpowiedzialności za jakość wydruku (kolory, fonty). Proponujemy, jeżeli to możliwe, wcześniej wyeksportować je do PDF, JPG lub TIF.

Rozdzielczość plików:
Głównym kryterium doboru właściwej rozdzielczości jest odległość z jakiej będzie oglądany wydruk:

- grafikę, która ma być umieszczona na zewnątrz i oglądana z dużej odległości (pow. 5m) wystarczy przygotować w rozdzielczości od 30 do 72 dpi,

- wydruki przeznaczone do prezentowania wewnątrz, plakaty, ścianki ekspozycyjne, grafika podłogowa wymagają rozdzielczości od 72 do 150 dpi,

- prace szczególnie wysokiej jakości, zawierające wiele detali (np. małe teksty), powinny być przygotowane w rozdzielczości 150 dpi do 200 dpi.

Zawyżanie rozdzielczości podnosi koszty drukowania przez utrudnioną obróbkę plików, nie poprawiającą zauważalnie jakości uzyskanego wydruku. Warto więc dobierać rozdzielczość tylko tak wysoką, jaka jest naprawdę niezbędna.

Poniżej znajduje się tabelka rozdzielczości w jakich należy przygotowywać grafikę do druku wielkoformatowego w oparciu o wielkość pracy drukowanej.

tabela rozdzielczości

Skala:
- Pliki należy przygotować w skali 1:1,

Spady:
- dla wydruków docinanych do formatu można dodać spady po 0,5-1 mm z każdej strony,
- dla wydruków do naklejenia na inne podłoże (płyta PCV, Kappa, tektura) należy dodać spady po 5-8 mm z każdej strony,
- nie dodawać drukarskich znaków cięcia.
Czerń:
W celu uzyskania "głębokiej" czerni zaleca się zastosowanie wartości kolorów: C-50%, M-40%, Y-20%, K-100%

Nie ponosimy odpowiedzialności za źle przygotowane pliki oraz za błędy wynikające z niedoskonałości oprogramowania w których tworzone są te pliki!