PRZYGOTOWANIE ULOTEK DO DRUKU

Przygotowując ulotkę do druku należy uwzględnić podane poniżej wymiary. Format po obcięciu to docelowy format jaki otrzymuje klient. Format ze spadami to format jaki należy przygotować, aby możliwe było docięcie ulotki bez widocznych białych krawędzi. Obszar bezpieczny jest wewnętrznym umownym polem, poza który nie mogą wychodzić istotne części grafiki oraz tekst.

Formaty ulotek
Format po obcięciu ze spadami obszar bezpieczny
A7 74 x 105mm 76 x 107mm 68 x 99mm
A6 105 x 148mm 107 x 150mm 99 x 142mm
A5 148 x 210mm 150 x 212mm 142 x 204
A4 210 x 297mm 212 x 299mm 204 x 291mm
A3 297 x 420mm 299x 422mm 291 x 414mm
DL 98 x 210mm 100 x 212mm 92 x 204mm
2DL 198 x 210mm 200 x 212mm 192 x 204mm
druk 4+4 CMYK. Papier kredowany o gramaturze 170g/m2

Istnieje możliwość złożenia ulotek według poniżej podanych wzorów. Pod każdym rysunkiem podane są formaty, które mogą być złożone do tego formatu.


Rodzaje falcowania (składania)
Składanie ulotek - A Składanie ulotek - C Składanie ulotek - Z
Składane formaty Składane formaty Składane formaty
A6, A5, A4, A3, DL, 2DL A5, A4, A3, DL A5, A4, A3, DL

W zleceniu należy podać format oraz ewentualny sposób falcowania. Pliki należy dostarczać w formatach TIF, JPG, PSD lub CDR do wersji X4 (z fontami zamienionymi na krzywe). Pliki TIF I PSD powinny być spłaszczone i pozbawione warstw tekstowych. Wszystkie pliki rastrowe powinny być przygotowane w trybie CMYK w rozdzielczości 500 dpi. Drukowanie z pliku RGB wiąże się z różnicami w odwzorowaniu kolorów.


Nie ponosimy odpowiedzialności za źle przygotowane pliki!