PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WIZYTÓWEK

Jeżeli w projekcie zostaną użyte jakiekolwiek obiekty rastrowe (zdjęcia, tekstury, cienie, przejścia tonalne itp.) muszą one być zamienione na bitmapy CMYK 500 dpi przed zapisaniem do pliku. Wszelkie napisy oraz obiekty wektorowe muszą być zamienione na "krzywe". Przed zapisaniem projektu koniecznie należy usunąć wszelkie linie pomocnicze (np. linie cięcia, falcowania, itp.)

UWAGA: należy przygotować DWA pliki (przód i tył) wg poniższego opisu:

 

WYMIARY

Schemat przygotowania wizytówki

OBSZAR PROJEKTU 92 x 52mm

Projekt musi być przygotowany ze spadami. Tło oraz elementy mające dotykać krawędzi karty muszą być przeciągnięte do końca obszaru projektu. Żaden element nie może wychodzić poza obszar projektu.


LINIA CIĘCIA 90 x 50mm

Linia cięcia wyznacza rozmiar karty po obcięciu przez wykrojnik. Przesunięcie linii cięcia względem projektu ze względów technicznych może przemieszczać się do 0,5mm.


OBSZAR "BEZPIECZNY" 85 x 45mm

Wszelkie elementy grafiki (np. logo, napisy, itp.) nie mogą być ustawiane bliżej niż 2,5mm od linii cięcia.


 

PRZYGOTOWANIE KOLORÓW

Aby praca została wydrukowana prawidłowo, konieczne jest przygotowanie pliku JPG, 500 dpi, CMYK o wymiarze 92 x 52mm. Ze względu na wysokiej jakości druk offsetowy z zastosowaniem rastra stochastycznego, używanie takich plików pozwala na dokładne odwzorowanie krawędzi poszczególnych elementów, nawet takich jak małe napisy (4 pkt) umieszczone w kontrze na ciemnym tle. W celu uzyskania "głębokiej" czerni nie wolno przekraczać wartości kolorów: C-40%, M-40%, Y-30%, K-100%. Umieszczanie wartości: C-100%, M-100%, Y-100%, K-100% spowoduje uszkodzenia na wydrukach (białe zerwania farby, odbicia na drugiej stronie).